(English see below)

Iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur zijn er trainingen in zaal 1 van het sportcentrum van Tilburg University (Olympia gebouw). Deze trainingen zijn vrij toegankelijk voor studenten die een sportkaart bezitten. Daarnaast is er iedere woensdagavond een verenigingsavond. Op deze Woensdagavond zullen af en toe toernooien gespeeld worden of is er de mogelijkheid om vrij te spelen. Deze verenigingsavond is alleen toegankelijk voor leden (klik hier).

Op de dinsdagavond zijn er drie verschillende trainingen voor drie verschillende niveaus:

 • Niveau 3 (21:00 – 22:00)
  Dit niveau is voor de beginnende badmintonners perfect. Dit niveau behandelt allerlei basistechnieken als de telling, het voetenwerk, lichaamshouding, de juiste grip van je racket en de polstechniekontwikkeling bij de verschillende slagen. Ook het spelen van wedstrijden maakt deel uit van het programma.
 • Niveau 2 (20:00 – 21:00)
  Dit niveau vereist dat je alle basisslagen redelijk uit kunt voeren. Er zal gefocust worden op het verbeteren van deze slagen, en het leren van meer complexere technieken.  Ook zal er aandacht besteed worden aan opstelling voor de verschillende disciplines. Het niveau van deze training is vergelijkbaar met vierde klasse regio competitie.
 • Niveau 1 (20:00 – 21:30)
  Dit zijn trainingen voor de hoogste teams. Naast de technische training wordt er ook aandacht besteed aan tactiek. Ook circuit- en tempotrainingen zitten in het trainingsprogramma, evenals het trainen op speciale slagen als gekapte smash/drop, flikservice en drive. Ben op tijd, zodat je kan mee doen met de warming up.

Tijdens trainingen is het mogelijk om zonder kosten een racket te lenen. Tevens wordt voor shuttles gezorgd.

Mocht je niet weten welk niveau je zelf speelt, dan raden wij je aan om naar de training van niveau 2 te komen. Blijkt dat te moeilijk, dan kan je daarna meteen meedoen met niveau 3. Blijkt dat het erg makkelijk is, dan kan je de volgende training overstappen naar niveau 1.

Mocht je vragen hebben, dan kun je natuurlijk een mailtje sturen naar tsbvsauron@outlook.com.

English

Every Tuesday evening from 8 p.m. to 10 p.m. there are training sessions in Hall 1 of the sports center of Tilburg University (Olympia building). These courses are freely accessible for students who have a sports membership. In addition, there is a club evening every Wednesday evening. On this Wednesday evening tournaments will sometimes be played or there is the possibility to play freely. This club evening is only open to members (click here).

On Tuesday evenings there are three different trainings for three different levels:

 • Level 3 (9:00 PM – 10:00 PM)
  This level is perfect for the novice badminton players. This level covers all sorts of basic techniques such as counting the score, footwork, body posture, the right grip of your racket and the wrist technique for the different kind of strokes. Playing matches is also part of the program.
 • Level 2 (8:00 PM – 9:00 PM)
  This level requires that you can perform all basic strokes reasonably well. The focus will be on improving these strokes and learning more complex techniques. Attention will also be paid to setting up for the various disciplines.
 • Level 1 (8:00 PM – 9:30 PM)
  These are training sessions for the highest teams. In addition to technical training, attention is also paid to tactics. Circuit and tempo training are also included in the training program, as well as training on special strokes such as felled smash / drop, flick service and drive. Be on time so that you can participate in the warm up. During training it is possible to borrow a racket at no cost. Shuttles are also provided.

If you do not know what level you are playing yourself, we recommend that you come to the Level 2 training. If that proves to be too difficult, you can then immediately participate in level 3. If it turns out that it is very easy, you can transfer to the next training course to level 1.

If you have any questions, you can of course send an email to tsbvsauron@outlook.com.