Skip to content

Spelregels

De bedoeling van badminton is vrij simpel. Probeer de shuttle op de grond te krijgen in het veld van de tegenstander, of te zorgen dat de tegenstander de bal buiten je eigen veld slaat. Maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Lees hieronder alles wat je nodig hebt om een wedstrijd te spelen.

Benodigdheden

 • Een racket
 • Sportkleding
 • Binnensportkleding
 • Shuttle (Deze worden verzorgd door de vereniging)

Korte uitleg spelregels

Om een wedstrijd te kunnen spelen is het altijd fijn om de regels te kennen. Hier volgen een aantal basisregels van badminton

Het veld

Het badmintonveld

 

Op de bovenstaande afbeelding is het badmintonveld van bovenaf getekend. De dikke lijn in het midden is het net. Aan de linkerkant van het net, is het veld voor het dubbelspel donker gekleurd. Er wordt dus gespeeld op het gehele veld. Aan de rechterkant is het enkelveld donker gekleurd, de zijkanten, ook wel tramrails, doet dus niet mee.

De meest donkere vakken zijn de servicevakken. Hier moet de shuttle in landen als er geserveerd wordt, landt deze er naast, dan is de shuttle uit en gaat het punt naar de tegenpartij. Ook moet de persoon die serveert in het servicevak staan zonder de lijn te raken. De servicevakken wisselen steeds, maar staan altijd kruislings op elkaar, zie verder onder service.

Toss

Om te beginnen met een wedstrijd wordt er getossed. De shuttle wordt opgegooid en op de grond laten vallen. Beide spelers staan aan een kant, en welke speler de shuttle aanwijst, krijgt de keuze tussen de volgende mogelijkheden:

 • Kiezen wie er als eerste gaat serveren
 • Kiezen welke kant de speler gaat spelen

De andere speler krijgt de keuze die overblijft.

Service

De service moet onderhands geslagen worden. Dit betekent dat het racketblad niet boven de heup mag uitkomen en onder de pols moet blijven. Bij het serveren moeten beide voeten in het servicevak (Zie de afbeelding van het veld) op de grond staan, en mag je de lijn niet raken. Tijdens de service staat de serveerder in het rechtervak bij een even aantal punten, en in het linkervak bij een oneven score. De shuttle moet in het servicevak schuin tegenover het servicevak terecht komen.

Je krijgt de service als je de wedstrijd mag beginnen of als je een punt hebt gemaakt. De service gaat dus over naar de andere speler als die een punt maakt, maak je zelf het punt, blijf je aan service. Bij het dubbelspel heb je per punt 1 servicebeurt voor jouw team, de speler die in het servicevak staat (Rechts bij een even en links bij een oneven score) serveert.

In het dubbelspel wissel je van servicekant wanneer je een punt maakt op jouw service. Dezelfde persoon blijft dus de hele servicebeurt serveren, totdat deze overgaat naar de tegenstander. De volgende servicebeurt is voor de andere speler in je team, die deze servicebeurt voor de rekening neemt.

Score

Wie als eerste 21 punten maakt met twee punten verschil met de tegenstander wint de set. Mocht het bijvoorbeeld 21-20 staan, dan wordt er doorgespeeld totdat één van de partijen twee punten meer heeft dan de tegenstander, of tot één van de partijen bij de 30 is (Je wint dus bij 30-29, of bij 26-24, maar niet bij 27-26). Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. De eerste speler of het eerste team dat 2 sets wint, wint de wedstrijd.

Je maakt een punt wordt gemaakt als:

 • Je de shuttle op de grond slaat in het veld van de tegenstander (Over het net heen).
 • De tegenstander de shuttle in het net, tegen het plafond of tegen een muur slaat.
 • Als de tegenstander de shuttle buiten jouw veld op de grond slaat.
 • Als de tegenstander de shuttle twee keer raakt.
 • Als de tegenstander de shuttle raakt voordat deze aan zijn of haar kant van het net is.
 • Als de tegenstander een technische fout maakt (Bijvoorbeeld op de lijn staan tijdens het serveren).

Let

Een rally kan overnieuw worden gespeeld als de wedstrijd tijdens de rally wordt verstoord door een invloed van buitenaf, zoals een shuttle op de baan van een andere partij. Dit heet een let.

Rally-point systeem

Het rally-point systeem is een aantal jaar geleden ingevoerd om badminton sneller en aantrekkelijker te maken voor de toeschouwers. De invoering van het rally-point systeem betekent dat men kan scoren op de service van de tegenstander. Hiervoor werd gespeeld met service over, en moest een speler dus eerst de service krijgen, alvorens een punt te kunnen scoren. Wedstrijden duurden hierdoor soms ontzettend lang bij twee erg aan elkaar gewaagde tegenstanders. De sets liepen tot de 15 punten, maar in feite werden er altijd veel meer punten gescoord, die geen punten opleverden omdat de scorende speler niet aan service was.

5×11 telling

Momenteel is de wereld badminton bond bezig met een proef om badminton aantrekkelijker te maken. Ze zijn aan het testen met een andere telling. Het rally-point systeem blijft bestaan, maar sets zijn niet tot 21 maar tot 11. Er wordt gespeeld om 3 gewonnen sets, een best out of 5 dus. Dit maakt het makkelijker om terug te komen van een verloren set. Het houdt een wedstrijd dus spannend. Als één van de spelers duidelijk een voorsprong heeft, is dit voor het publiek natuurlijk ook niet meer spannend. Een set die tot 21 gaat, kan dus bij 12-5 al niet meer interessant zijn. Ook hierom is de set verkort tot 11 punten.

Meer informatie

Op de volgende site kun je de officiële spelregels voor badminton vinden, alsook andere reglementen voor bijvoorbeeld competities:

http://www.badminton.nl/badminton_nederland/reglementen