Informatie

Informatie over badminton in Nederland, zoals de toernooienkalender en de officiële spelregels:

http://www.badminton.nl/

Informatie over badminton in het sportcentrum:

htps://whttps://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/sports-center/aanbod/racket/badmintonww.tilburguniversity.edu/nl/over/cultuur-en-sport/sports-center/aanbod/racket/badminton

Informatie over het sportcentrum zelf:

https://www.tilburguniversity.edu/sport