Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

Voorzitter – Madelon Eland
Secretaris – Evelien van Corven
Penningmeester – Jonathan Jansen