Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

Voorzitter – Ineke Jolie
Secretaris – Dennis te Boekhorst
Penningmeester – Diana Jansen