Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

Voorzitter – Jelle Klip
Secretaris –  Aleks Zhelyazkov
Penningmeester – Quinn Rojot