Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

Voorzitter – Allon Hover
Secretaris – Nadia Kelkboom
Penningmeester – Quinn Rojot