(English below)

TSBV Sauron is een gezellige badmintonvereniging. We bieden een vrijspeelavond waarop je leuke wedstrijden kunt spelen tegen mensen van hetzelfde niveau. Daarnaast organiseren we een aantal leuke toernooien door het jaar heen. Zo organiseren we een sinterklaastoernooi met echt sinterklaasavondje, en een eindtoernooi waar de kampioen van de vereniging wordt bepaald.

Daarnaast organiseren we ook informele activiteiten buiten het badminton. Om de andere spelers beter te leren kennen kun je naar onze borrels komen, of mee doen aan bijvoorbeeld onze ledendag. Zo zijn we dit jaar naar de Yonex Dutch Open gegaan met een aantal leden, waar we de top 30 van de wereld hebben zien spelen.

Daarnaast is het ook mogelijk om actief te worden in de organisatie binnen de vereniging. Een bestuursfunctie biedt veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, maar ook in de activiteitencommissie kun je veel leren. En uiteraard waarderen wij het heel erg als iemand wil helpen bij het opzetten van activiteiten of vrijwilliger te zijn binnen de organisatie van toernooien.

Al met al is onze vereniging echt een verrijking van het studentenleven. We zijn in 2014 opnieuw opgestart en willen elk jaar blijven doorgroeien. Doe jij mee?

Indien je lid wil worden van onze vereniging kun je het formulier hieronder downloaden en invullen. Deze kun je vervolgens geven aan een van de bestuursleden bij een training of opsturen naar tsbvsauron@outlook.com.

Contributie:

Lidmaatschap: €20,- (Wil je maar een half jaar lid worden? Dit kost 15,-. Vraag dan naar het halfjaarlijkse inschrijfformulier)

Application form

Als je vragen hebt over de vereniging of over het formulier dan kun je altijd mailen naar tsbvsauron@outlook.com, of kom even langs op een training!

Become a member!

TSBV Sauron is a cozy badminton club. We offer an evening where you can play fun matches against people of the same level. In addition, we organize a number of fun tournaments throughout the year. For example, we organize a Sinterklaas tournament with a real Sinterklaas evening, and a final tournament where the champion of the club is determined.

In addition, we also organize informal activities outside of badminton. To get to know the other players better, you can come to our get-togethers, or participate in, for example, our member day. This year we went to the Yonex Dutch Open with a number of members, where we saw the top 30 in the world play.

In addition, it is also possible to become active in the organization within the association. A board position offers many opportunities to learn new things, but you can also learn a lot in the activity committee. And of course we really appreciate it if someone wants to help set up activities or be a volunteer within the organization of tournaments.

All in all, our association is truly an enrichment of student life. We restarted in 2014 and want to continue to grow every year. Do you participate?

If you want to become a member of our association, you can download and fill in the form below. You can then give this to one of the board members during a training or send it to tsbvsauron@outlook.com.

Contribution:

Membership: € 20
(Do you only want to become a member for half a year? This costs 15, -. Ask for the half-yearly registration form)

Application form

If you have questions about the association or about the form, you can always send an e-mail to tsbvsauron@outlook.com, or drop by at a training!